Hướng dẫn ĐKMH Nhấn vào đây để xem

Thông báo - Qui định

Qui định ĐKMH (2020)

Sinh viên vui lòng đọc kỹ trước khi tiến hành Đăng ký môn học

Xem chi tiết

Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN Đăng ký môn học tiếng Anh không chuyên dành cho sinh viên từ khoá 2018 trở về trước

Xem chi tiết

Thông báo MHTĐ

Danh mục môn học tương đương thay thế dành cho sinh viên khoá 2018 trở về trước áp dụng từ năm học 2019 - 2020

Xem chi tiết

Hướng dẫn đăng ký các môn lý luận chính trị

Sinh viên vui lòng đọc kỹ trước khi tiến hành Đăng ký môn học

Xem chi tiết

Học kỳ 1 - Năm học 2021-2022

Thời khóa biểu ĐKMH

Các học kỳ cũ

Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 3 - Năm học 2018-2019

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Copyright © Trung tâm Quản lý Hệ thống Thông tin - Trường Đại học Mở Tp.HCM.