Thông báo - Qui định

Qui định ĐKMH

Sinh viên vui lòng đọc kỹ trước khi tiến hành Đăng ký môn học

Xem chi tiết

Thông báo học phí

Thông báo về mức thu học phí khóa 2015 năm học 2016-2017

Xem chi tiết

Thông báo MHTĐ

Danh mục môn học tương đương thay thế CTĐT khóa 2015

Xem chi tiết

Đăng ký môn học

ĐKMH học kỳ 3 - Năm học 2016-2017 (Khoa Đào tạo Đặc Biệt)
ĐKMH học kỳ 3 - Năm học 2016-2017 (Gia hạn thời gian đăng ký đến hết ngày 21/06/2017)
Click vào đầy để xem danh sách bệnh viện

Các học kỳ cũ

Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 1 - Năm học 2016-2017

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 3 - Năm học 2015-2016

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 2 - Năm học 2015-2016

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Copyright © Trung tâm Quản lý Hệ thống Thông tin - Trường Đại học Mở Tp.HCM.