Thông báo về mức thu học phí khóa 2014 trở về trước năm học 2016-2017

Thông báo về mức thu học phí khóa 2015 năm học 2016-2017

DANH MỤC MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG THAY THẾ CTĐT KHÓA 2015

In PNT HK 1 năm học 2016-2017

Các bạn sinh viên vui lòng kiểm tra lại TKB cá nhân do có một số lớp hủy hoặc tách/nhập môn học, mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ phòng 006 - 97 Võ Văn Tần P6, Q3, Tp.HCM từ ngày 17/10/2016 đến 28/10/2016.

TKB tổng quát HK 1 năm học 2016-2017


Các học kỳ cũ

Học kỳ 3 - Năm học 2015-2016

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 2 - Năm học 2015-2016

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 1 - Năm học 2015-2016

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 3 - Năm học 2014-2015

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT