Đăng ký Tiếng Anh không chuyên

Đăng ký Tiếng Anh không chuyên học chung với khóa 2016 và các lớp khóa 2015. Sinh viên vui lòng xem thời gian học và địa điểm để đăng ký chính xác.
 

In PNT HK 1 năm học 2016-2017

Các bạn sinh viên vui lòng kiểm tra lại TKB cá nhân do có một số lớp hủy hoặc tách/nhập môn học, mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ phòng 006 - 97 Võ Văn Tần P6, Q3, Tp.HCM từ ngày 17/10/2016 đến 28/10/2016.

TKB tổng quát HK 1 năm học 2016-2017

Thông báo về mức thu học phí khóa 2014 trở về trước năm học 2016-2017

Thông báo về mức thu học phí khóa 2015 năm học 2016-2017

DANH MỤC MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG THAY THẾ CTĐT KHÓA 2015


Các học kỳ cũ

Học kỳ 3 - Năm học 2015-2016

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 2 - Năm học 2015-2016

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 1 - Năm học 2015-2016

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 3 - Năm học 2014-2015

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT