ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN
Do có một số môn thay đổi phòng học, TKB, sinh viên vui lòng xem lại TKB tại đây
Kế hoạch Đăng ký môn học trực tuyến HK 1 năm học 2015-2016
TKB chung HK 1 - năm học 2015-2016
Thông báo
 
In phiếu nộp tiền