Hướng dẫn ĐKMH Nhấn vào đây để xem

Thông báo - Qui định

Qui định ĐKMH

Sinh viên vui lòng đọc kỹ trước khi tiến hành Đăng ký môn học

Xem chi tiết

Thông báo MHTĐ

Danh mục môn học tương đương thay thế CTĐT khóa 2015

Xem chi tiết

Học HK 3 - Năm học 2017-2018

TKB tổng quát học kỳ 3-Năm học 2017-2018
 
TKB cá nhân học kỳ 3-Năm học 2017-2018
 
In phiếu nộp tiền
 

Chú ý: Các bạn sinh viên có đăng ký các môn học nằm trong danh sách các lớp bị hủy phía bên dưới nếu bị trùng TKB, vui lòng liên hệ phòng Quản lý Đào tạo (P.005) tại 97 Võ Văn Tần P6 Q3 Tp.HCM từ ngày 18/06/2018 đến 29/06/2018.

 

Các học kỳ cũ

Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 3 - Năm học 2016-2017

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017

Dành cho SV in phiếu nộp tiền

In PNT

Copyright © Trung tâm Quản lý Hệ thống Thông tin - Trường Đại học Mở Tp.HCM.