Học kỳ hiện tại:
 
 
Yêu cầu sinh viên kiểm tra lại TKB cá nhân (Do có hủy/ghép nhóm lớp - thay đổi phòng học)
Các thắc mắc về Thời khóa biểu, sinh viên liên hệ phòng 006 từ ngày 14/07/2014 đến ngày 24/07/2014
 
Các học kỳ cũ hơn:
ve may bay gia re