Học kỳ hiện tại:

In phiếu nộp tiền học kỳ 2 năm học 2013-2014 (Từ 10/3/2014)

 

Lưu ý:
- Yêu cầu sinh viên kiểm tra và học theo lịch học cá nhân (Một số lớp thay đổi về phòng học; hủy bỏ do số lượng đăng ký không đủ mở lớp hoặc tách lớp với số lượng nhiều). Sinh viên thắc mắc vui lòng liên hệ vào sáng thứ 3 hoặc sáng thứ 5 từ 04/03/14 đến 13/03/2014

- Sinh viên hệ chính quy xem thời khóa biểu cá nhân học kỳ 2 năm học 2013-2014 tại đây

 

Các học kỳ cũ hơn:

ve may bay gia re