MSSV Mật khẩu
Thông báo từ hệ thống

- Yêu cầu sinh viên kiểm tra thời khóa biểu, số tín chỉ môn học trước khi đăng ký môn học. Sau thời hạn trên phòng Quản lý Đào tạo sẽ không chấp nhận giải quyết cho đăng ký hoặc hủy bỏ môn học.
- Phòng QLĐT thường xuyên cập nhật sĩ số v mở lớp mới sau 11h00 vào 17h00 mỗi ngày.


LƯU Ý:
- SINH VIÊN PHẢI ĐĂNG KÝ 2 CẤP ĐỘ TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN
- CHỌN ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM Y TÊ
(Sinh viên phải đăng ký đầy đủ các môn học trong học kỳ trên Website đăng ký môn học trực tuyến)
*** HỌC PHÍ CỦA CÁC BẠN SINH VIÊN SẼ ĐƯỢC HIỂN THỊ KHI CÁC BẠN IN PHIẾU NỘP TIỀN .
*** ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TRẢ NỢ MÔN KHÔNG CÓ TRONG MỤC "CÁC MÔN HỌC TIẾNG ANH/TRẢ NỢ/HỌC VƯỢT", CÁC BẠN SINH VIÊN XÁC ĐỊNH MÃ MÔN HỌC MÌNH CẦN HỌC VÀ NHẬP VÀO Ô TÌM KIẾM PHÍA TRÊN GÓC PHẢI CỦA WEBSITE ĐỂ TÌM CÁC LỚP CÓ MỞ MÔN HỌC CẦN HỌC VÀ CHỌN ĐĂNG KÝ.

THỜI KHÓA BIỂU được cập nhật vào lúc 12:06 ngày 15/06/2021
Mở Khóa SV được cập nhật vào lúc Thứ 4, 16/06/21 17:38:43