MSSV Mật khẩu
Thông báo từ hệ thống

- Yêu cầu sinh viên kiểm tra thời khóa biểu, số tín chỉ môn học trước khi đăng ký môn học. Sau thời hạn trên phòng Quản lý Đào tạo sẽ không chấp nhận giải quyết cho đăng ký hoặc hủy bỏ môn học.
- Phòng QLĐT thường xuyên cập nhật sĩ số v mở lớp mới sau 11h00 vào 17h00 mỗi ngày.


THỜI KHÓA BIỂU được cập nhật vào lúc 10:08 ngày 15/09/2017
 
 
 
 
Thông báo » Thông báo
Về việc khóa và mở mã số sinh viên (MSSV) Học kỳ I/2016-2017 (23/05/2011)

Phòng Quản lý Đào tạo khóa MSSV Học kỳ III/2015-2016 từ ngày 22/07/2016 đối với các sinh viên đóng học phí trễ hạn các môn học thực hành và  từ ngày 29/07/2016 đối với các sinh viên đóng học phí trễ hạn các môn học lý thuyết.

Để chuẩn bị cho công tác đăng ký môn học trực tuyến Học kỳ I/2016-2017 từ ngày 05/9/2016, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo Quy trình mở mã số sinh viên như sau:

 

Đối tượng cần mở mã số sinh viên:

 • Sinh viên đã xin bảo lưu học tập;
 • Sinh viên đóng học phí HKIII/2015-2016 sau ngày 22/07/2016 và 29/07/2016;
 • Sinh viên tự ý nghỉ học tối thiểu 1 học kỳ;
 • Sinh viên hết thời hạn kỷ luật.


Quy trình mở mã số sinh viên

 • Sinh viên kiểm tra tình trạng khóa MSSV trên website trường theo đường dẫn :http://sis.ou.edu.vn/(vào Mục tiện ích – Kiểm tra khóa MSSV, chọn năm học – học kỳ để kiểm tra tình trạng MSSV)
 • Trường hợp bị khóa MSSV do đóng học phí trễ hạn: Sinh viên nộp đơn yêu cầu mở MSSV kèm theo biên lai đóng học phí (bản photo).
 • Trường hợp bảo lưu học tập: Sinh viên nộp đơn đề nghị được tiếp tục học tập kèm theo giấy báo tạm dừng học tập do phòng Quản lý đào tạo cấp.
 • Trường hợp tự ý nghỉ học nhiều học kỳ (2 học kỳ trở lên): Sinh viên nộp đơn yêu cầu mở MSSV kèm theo giấy xác nhận không vi phạm pháp luật, hạnh kiểm bản thân tại địa phương.
 • Trường hợp hết thời gian bị kỷ luật: Phòng Quản lý đào tạo sẽ tự động mở MSSV theo quyết định xóa kỷ luật từ phòng Công tác sinh viên trong học kỳ sinh viên hết hạn kỷ luật.


Địa điểm liên hệ

 • Sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý đào tạo (Tầng trệt, phòng 006 – Bộ phận tiếp Sinh viên) để làm thủ tục mở MSSV.
 • Thời gian mở MSSV cho học kỳ I/2016-2017: Từ ngày 24/08/2016 – 10/10/2016. (thời gian mở MSSV 03 ngày không kể ngày nhận đơn, thứ 7, chủ nhật và ngày lễ). Sau ngày hẹn mở MSSV, sinh viên tự kiểm tra kết quả mở MSSV trên website trường theo đường dẫn : http://sis.ou.edu.vn/ (vào Mục tiện ích – Kiểm tra khóa MSSV).
 • Mọi thắc mắc về kết quả mở MSSV, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý đào tạo (Tầng trệt, Phòng 006 – Bộ phận tiếp Sinh viên) để được hướng dẫn giải quyết.

Điện thoại liên hệ: 08.39300072; 08.39300210 bấm số nội bộ (600).