MSSV Mật khẩu
Thông báo từ hệ thống
- Sinh viên đã đủ điều kiện dự thi đánh giá năng lựcTiếng Anh đầu ra nhưng không có tên trong danh sách liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo qua email quanlydaotao@ou.edu.vn để được xét bổ sung.
- Sinh viên đã đăng ký dự thi trực tuyến nhưng vắng thi được tính là đã dự thi lần thi thứ nhất.
- Sinh viên lưu ý: Các mã nhóm thi theo qui tắc sau:
+ 2 ký tự đầu là địa điểm thi
+ 2 ký tự cuối là ngày thi.
Ví dụ: nhóm thi NK... là sẽ thi tại Nguyễn Kiệm; VT... là sẽ thi tại Võ Văn Tần, ML... là sẽ thi tại cơ sở Mai Thị Lựu.

Thông báo:
Về các mã môn học đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra

1. Sinh viên các ngành không chuyên ngữ:
  • Chương trình đại trà: đăng ký dự thi trình độ B1: GENG4001
  • Chương trình chất lượng cao: đăng ký dự thi trình độ B2: GENG4002
2. Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh:
  • Đăng ký dự thi trình độ C1: ENGL4099
  • Ôn thi trình độ C1: ENGL4001
  • Chuẩn kiến thức chuyên ngành: ENGL4199

THỜI KHÓA BIỂU được cập nhật vào lúc 16:58 ngày 08/06/2021
Mở Khóa SV được cập nhật vào lúc Thứ 4, 16/06/21 17:38:43