MSSV Mật khẩu
Thông báo từ hệ thống


- Sinh viên lưu ý:


Sinh viên ưu tiên đăng ký các môn Tiếng Anh không chuyên trước khi đăng ký các môn học còn lại của thời khóa biểu:
- Sinh viên khóa 2017 và 2018 đăng ký 1 cấp độ Tiếng Anh/1 học kỳ.
- Sinh viên khóa 2019 đăng ký 2 cấp độ Tiếng Anh/1 học kỳ (1 cấp độ ở học kỳ 3), chú ý đăng ký cấp độ Tiếng Anh từ thấp đến cao.
- Nhà trường khuyến khích các sinh viên khóa 2016 đăng ký học tăng cường các cấp độ Tiếng Anh trong học kỳ II/2019-2020 để đảm bảo tốt nghiệp đúng hạn.


- Phòng QLĐT thường xuyên cập nhật sĩ số và mở lớp mới sau 11h00 vào 17h00 mỗi ngày.


- Sinh viên đăng ký môn học của khóa học nào, sẽ tính học phí của môn học theo khóa đó (Ví dụ sinh viên khóa 2014 đăng ký môn học của khóa 2015 sẽ tính học phí của môn học khóa 2015).
- Các bạn sinh viên vui lòng tham khảo mức học phí tại http://ou.edu.vn/qldt/Pages/TB-v.aspx
- Học phí chính thức các bạn sinh viên phải đóng khi SV in phiếu nộp tiền.

* Các bạn sinh viên phải đăng ký Bảo hiểm Y tế khi đăng ký các môn học.

* Kiểm tra TKB trước khi chọn Môn học đăng ký.

* Đăng ký Sinh hoạt ngoại khóa.


ĐỂ TÌM LỚP CÒN SĨ SỐ, SINH VIÊN VUI LÒNG NHẬP MÃ MÔN HỌC CẦN TÌM VÀO Ô: TÌM TKB CỦA MH Ở PHÍA TRÊN BÊN PHẢI CỦA MÀN HÌNH.

* Lưu ý:

- Yêu cầu sinh viên bảo vệ mật khẩu, đặc biệt là mật khẩu cấp 2 (không đặt mật khẩu là mã số sinh viên) và chịu trách nhiệm kết quả đăng ký môn học của mình.

- Trường hợp quên mật khẩu vui lòng đến Trung tâm Quản lý Hệ thống thông tin (P101) để được giúp đỡ (Đem theo thẻ sinh viên hoặc CMND)

- Yêu cầu sinh viên kiểm tra thời khóa biểu, số tín chỉ môn học trước khi đăng ký môn học. Sau thời hạn trên phòng Quản lý Đào tạo sẽ không chấp nhận giải quyết cho đăng ký hoặc hủy bỏ môn học.


THỜI KHÓA BIỂU được cập nhật vào lúc 16:52 ngày 17/06/2021
Mở Khóa SV được cập nhật vào lúc Thứ 5, 10/06/21 08:46:02